Hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

VIETRADE - Ngày 28 tháng 10 năm 2011, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị định số 100/2011/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Theo quy định của Nghị định, tất cả các tổ chức nước ngoài thuộc chính phủ hoặc phi Chính phủ, các hiệp hội, hội (không phải là doanh nghiệp nước ngoài)… khi thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam nhằm: thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại; hỗ trợ các doanh nghiệp của nước ngoài thâm nhập và hoạt động tại thị trường Việt Nam; nghiên cứu và cung cấp các thông tin kinh tế, thương mại, thị trường cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài; thúc đẩy các hoạt động ngoại thương/thương mại qua biên giới với Việt nam; các hoạt động nhằm kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp tại Việt Nam phải tiến hành đăng ký và phải được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, đã có 17 văn phòng đại diện của 15 Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài đã được Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương cấp giấy phép thành lập để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam (Danh sách các  Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài đã được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam đính kèm).

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương xin thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam thông tin về các Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài đã được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp biết, liên hệ công tác nếu có nhu cầu. Đồng thời, để đảm bảo tính pháp lý và lợi ích của mình khi hợp tác, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên lãnh thổ Việt Nam với các đối tác, đơn vị thực hiện là các tổ chức xúc tiến thương mại đến từ nước ngoài, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương khuyến cáo và đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ thông tin để hạn chế các rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra trong trường hợp tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài chưa được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện để hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Cục Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo để Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được biết./.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: