Dự báo ngành dệt và may mặc thế giới giai đoạn 2015-2020

VIETRADE - Giá trị của thị trường dệt toàn cầu vào năm 2015 đạt 667,5 tỷ USD (khoảng 83,1% là vải và 16,9% là sợi), tăng 1,5% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường là 4,4% trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó, khu vực Châu Á Thái Bình Dương chiếm 54,6% giá trị thị trường dệt may toàn cầu vào năm 2015 và châu Âu chiếm 20,6% thị phần.

Dự báo giá trị thị trường dệt toàn cầu, giai đoạn 2015-2020 (Đơn vị: tỷ USD)

Năm

Tỷ USD

Tỷ Euro

% tăng trưởng

2015

667,5

601,7

1,1%

2016

714

643,5

7%

2017

746,1

672,5

4,5%

2018

778,2

701,4

4,3%

2019

810,4

730,4

4,1%

2020

842,6

759,4

4%

Tốc độ tăng trưởng hàng năm 2015-2020

4,8%

Nguồn: Marketline

Dự báo giá trị thị trường dệt toàn cầu, giai đoạn 2015-2020 (Đơn vị: tỷ USD)

Nguồn: Marketline

Thị trường dệt toàn cầu dự báo sẽ đạt 842,6 tỷ USD vào năm 2020, tăng 26,2% kể từ năm 2015. Tốc độ tăng trưởng hỗn hợp hàng năm của thị trường trong giai đoạn 2015-20 dự kiến là 4,8%.

Dự báo giá trị thị trường may mặc và phi may mặc toàn cầu, giai đoạn 2016-2021 (Đơn vị: tỷ USD)

Năm

Tỷ USD

% tăng trưởng

2016

842,7

5,5%

2017

872,3

3,5%

2018

903,9

3,6%

2019

937,4

3,7%

2020

970,9

3,6%

2021

1.004,6

3,5%

Tốc độ tăng trưởng hàng năm 2016-2021

3,6%

Nguồn: Marketline

Dự báo giá trị thị trường may mặc và phi may mặc toàn cầu, giai đoạn 2016-2021 (Đơn vị: tỷ USD)

Nguồn: Marketline

Thị trường may mặc bao gồm tất cả các mặt hàng ngoại trừ da, giày dép và hàng dệt kim cũng như các sản phẩm kỹ thuật, hộ gia đình và các sản phẩm chế tạo khác. Giá trị thị trường bao gồm sản xuất trong nước cộng với nhập khẩu trừ xuất khẩu, tất cả đều được đánh giá theo giá nhà sản xuất.

Giá trị của thị trường may mặc toàn cầu đạt 842,7 tỷ USD vào năm 2016, tăng 5,5% so với một năm trước đó. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường là 5,2% trong giai đoạn 2012-2016. Trong đó, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chiếm 60,7% giá trị thị trường dệt may toàn cầu và châu Âu chiếm 15% thị phần.

Thị trường may mặc toàn cầu dự báo sẽ đạt 1.004,6 tỷ USD vào năm 2021, tăng 19,2% kể từ năm 2016. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường trong giai đoạn 2015-2020 dự kiến là 3,6%.

Thị trường bán lẻ hàng may mặc thế giới

Dự báo giá trị ngành bán lẻ hàng may mặc toàn cầu, giai đoạn 2015-2020 (đơn vị: tỷ USD)

Năm

Tỷ USD

Tỷ Euro

% tăng trưởng

2015

1.254,1

1.130,3

4,8%

2016

1.319,1

1.188,9

5,2%

2017

1.391,2

1.253,9

5,5%

2018

1.470,2

1.325,1

5,7%

2019

1.556,8

1.403,2

5,9%

2020

1.625,7

1.489,6

6,2%

Tốc độ tăng trưởng hàng năm 2015-2020

5,7%

Nguồn: Marketline

Dự báo giá trị ngành bán lẻ hàng may mặc toàn cầu, giai đoạn 2015-2020 (đơn vị: tỷ USD)

Ngành bán lẻ quần áo bao gồm doanh số quần áo nam, nữ và đồ trẻ em. Giá trị ngành được tính theo giá bán lẻ (RSP) và bao gồm tất cả các loại thuế và thuế.

Giá trị thị trường bán lẻ hàng may mặc toàn cầu đạt 1.254,1 tỷ USD vào năm 2015 (quần áo nữ 52,9%, quần áo nam 31,2% và quần áo trẻ em 15,9%), tăng 4,8% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường là 4,5% trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chiếm 36,8% tổng giá trị thị trường dệt may toàn cầu vào năm 2015, tiếp theo là Châu Âu (27,8%) và Hoa Kỳ (24,0%).

Thị trường bán lẻ quần áo toàn cầu dự báo sẽ đạt 1.65,2 tỷ USD vào năm 2020, tăng 31,8% kể từ năm 2015. Tốc độ tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 2015-20 dự kiến là 5,7%. 
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: