Đề tài khoa học " Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu Việt Nam sang Hàn Quốc trong bối cảnh thực thi VKFTA"

VIETRADE - Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào ngày 22 tháng 12 năm 1992. Năm 2009, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” và đang có kế hoạch nâng cấp quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thế kỷ 21” trong thời gian tới. Hai nước đều là thành viên của WTO, APEC, ASEM và đang tham gia vào các thỏa thuận thương mại tự do song phương và khu vực như Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

Trong số các cam kết thương mại mà hai nước cùng tham gia, VKFTA là văn kiện pháp lý song phương có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của thương mại song phương. Được ký vào tháng 5 năm 2015, có hiệu lực vào ngày 20/12/2015, VKFTA đã tạo thêm động lực mạnh mẽ cho hợp tác thương mại và đầu tư song phương. Trong hai năm 2016 và 2017, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đều tăng rất mạnh xung quanh mức 30% so với các năm trước.

Tăng trưởng thương mại giai đoạn 2015 – 2018 đạt bình quân 22,5%/năm. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2016 tăng gần 30% so với năm 2015, trong khi xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam tăng 16,4%.

 Tuy nhiên, bước sang năm 2018, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc có dấu hiệu suy giảm so với các năm trước đó (chỉ đạt 23%). Trong 4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc chỉ đạt 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Với sự tăng trưởng thương mại mạnh mẽ trong giai đoạn 2015-2017, hai bên đã điều chỉnh mục tiêu thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng hơn, giảm nhập siêu từ Hàn Quốc. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Năng lượng và Thương mại Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về Khung Chương trình hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch năm 2020 đạt 100 tỷ USD vào vào tháng 12 năm 2018.

 Chính vì vậy, để khai thác tốt hơn tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, tận dụng triệt để ưu đãi và thuận lợi từ VKFTA, các cơ quan quản lý nhà nước cần có định hướng và giải pháp đồng bộ trong việc xúc tiến các hoạt động xuất khẩu trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện các khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quôc trong bối cảnh thực thi VKFTA thời gian qua. Trên cơ sở đó, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc trong bối cảnh thực thi FTA Việt Nam – Hàn Quốc” là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác xúc tiến thương mại trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.

Qúy đơn vị xem chi tiết tại đường link sau: ../../backend/web/uploads/
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: