Chương trình "Xem phim hay – Nhận quà ngay" của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền thông Nam Việt từ 00:00:00 ngày 01/01/2019 đến 23:59:59 ngày 31/3/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền thông Nam Việt
Nội dung chi tiết chương trình: Xem phim hay – Nhận quà ngay
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 00:00:00 ngày 01/01/2019 đến 23:59:59 ngày 31/3/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: