Chương trình "Xem Phim cực hay – Quay nhận quà khủng" của Công ty Cổ phần Fim Plus

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Fim Plus

Nội dung chi tiết chương trình: Xem Phim cực hay – Quay nhận quà khủng

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 01/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: