Chương trình "Xe Xinh Đón Tết, Mua 1 Trúng 2" của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 20/12/2018 đến ngày 22/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
Nội dung chi tiết chương trình: Xe Xinh Đón Tết, Mua 1 Trúng 2
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 20/12/2018 đến ngày 22/01/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: