Chương trình "Xài thẻ liền tay, nhận ngay SH" của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 30/11/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Nội dung chi tiết chương trình: Xài thẻ liền tay, nhận ngay SH
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 30/11/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: