Chương trình "Vòng quay may mắn" của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền thông Nam Việt từ 01/10/2018 - 29/12/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền thông Nam Việt

Nội dung chi tiết chương trình: Vòng quay may mắn

Thời gian thực hiện khuyến mại: 01/10/2018 - 29/12/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: