Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm Manulife có phí bảo hiểm từ 100 triệu đông trở lên từ 01/7/2019 - 31/12/2019

Tên thương nhân thực hiện: Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm Manulife có phí bảo hiểm từ 100 triệu đông trở lên 

Nội dung chi tiết chương trình: Ưu đãi dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm Manulife có phí bảo hiểm từ 100 triệu đông trở lên 

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 01/7/2019 - 31/12/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: