Chương trình "Uống sữa Kun - Cào trúng quà Kun" của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 31/5/2019

Tên thương nhân thực hiện: Uống sữa Kun – Cào trúng quà Kun
Nội dung chi tiết chương trình: Uống sữa Kun – Cào trúng quà Kun
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 31/5/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: