Chương trình "Tri ân vàng - Ngàn niềm vui" của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam từ ngày 13/11/2018 đến hết ngày 31/12/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Tri ân vàng - Ngàn niềm vui

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 13/11/2018 đến hết ngày 31/12/2018 và phát hành không muộn hơn ngày 10/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: