Chương trình "Tri ân khách hàng kênh On Bừng cháy đam mê 2019" của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc

Nội dung chi tiết chương trình: Tri ân khách hàng kênh On Bừng cháy đam mê 2019

Thời gian thực hiện khuyến mại: 26/4/2019 - 26/5/2019 và 01/6/2019 - 30/6/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: