Chương trình "Trao tặng món quà sống xanh" của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam từ ngày 14/11/2018 đến ngày 28/11/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Trao tặng món quà sống xanh

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 8h sáng đến 21h30 các ngày từ 14/11/2018 đến  ngày 28/11/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hệ thống 13 siêu thị Lotte Mart tại 8 tỉnh/thành phố
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: