Chương trình "Trao gửi yêu thương - Giáng sinh ấm áp" của Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội từ ngày 17/12/2018 đến ngày 02/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Tổng Công ty Viễn Thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Nội dung chi tiết chương trình: Trao gửi yêu thương - Giáng sinh ấm áp

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 02/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: