Chương trình "Trải nghiệm đẳng cấp tinh hoa Nhật Bản cùng Mazda CX-5" của Công ty TNHH Một thành viên Phân phối Ô tô Du lịch Chu Lai Trường Hải từ 05/10/2018 đến ngày 15/11/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Một thành viên Phân phối Ô tô Du lịch Chu Lai Trường Hải 

Nội dung chi tiết chương trình: Trải nghiệm đẳng cấp tinh hoa Nhật Bản cùng Mazda CX-5

Thời gian thực hiện khuyến mại: 05/10/2018 đến ngày 15/11/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Các Showroom/Đại lý Mazda trên toàn quốc 
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: