Chương trình "Tổ chức hội nghị khách hàng C2, C3 Quán/NH năm 2018" của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn miền Đông Ngày 04/3/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông
Nội dung chi tiết chương trình: Tổ chức Hội nghị khách hàng C2, C3 Quán/NH năm 2018
Thời gian thực hiện khuyến mại: Ngày 04/3/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn: