Chương trình "Tiger khuấy động màu sắc lễ hội 2019" của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Hà Nội Từ ngày 15/01/2019 đến ngày 30/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Hà Nội
Nội dung chi tiết chương trình: Tiger khuấy động sắc màu lễ hội 2019
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 15/01/2019 đến ngày 30/01/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nghệ An
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: