Chương trình "Tiết kiệm dự thưởng "Gửi tiền trúng lớn cùng Agribank"" của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Từ ngày 31/01/2019 đến hết ngày 03/5/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 
Nội dung chi tiết chương trình: Tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền trúng lớn cùng Agribank”
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 31/01/2019 đến hết ngày 03/5/2019 hoặc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết phiếu dự thưởng trước ngày 03/5/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: