Chương trình "Thư góp ý may mắn mùa khô" của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền II từ 01/11/2018-25/02/2019 từ Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền II

Nội dung chi tiết chương trình: Thư góp ý may mắn mùa khô

Thời gian thực hiện khuyến mại: 01/11/2018-25/02/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: