Chương trình "Thanh toán rộn rã - rinh ngay quà đã" của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng từ ngày 19/11/2018 đến ngày 20/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Nội dung chi tiết chương trình: Thanh toán rộn rã – Rinh ngay quà đã

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 20/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Trên toàn hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: