Chương trình "Tháng Samsung - Trúng Galaxy S10" của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Từ ngày 08/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Nội dung chi tiết chương trình: Tháng Samsung - Trúng Galaxy S10
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 08/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hệ thống FPT Shop trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: