Chương trình "Tết yêu thương 2019" của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 28/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Tết yêu thương 2019

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 28/02/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: 189 chi nhánh, Phòng giao dịch BIDV trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: