Chương trình "Tết may mắn" của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại dịch vụ Vinpro từ ngày 07/01/2019 đến ngày 28/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Dịch vụ VinPro
Nội dung chi tiết chương trình: Tết may mắn
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 28/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hệ thống cửa hàng Viễn thông A và Vinpro trực thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Dịch vụ VinPro trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: