Chương trình "Tết ăn hảo hảo, rinh xe Lexus" của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam ngày 03/12/2018 đến ngày 02/3/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Acecook

Nội dung chi tiết chương trình: Tết ăn Hảo Hảo, Rinh xe Lexus

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 07:00 ngày 03/12/2018 đến 19:00 ngày 02/3/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: