Chương trình "Sưu tập hành lý - Du lịch như ý" của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/7/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Nội dung chi tiết chương trình: Sưu tập hành lý – Du lịch như ý
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/7/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Trên toàn hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: