Chương trình "Sáng Mắt Bắt Cá Vàng - Khỏe Tim Đón Tài Lộc" của Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á từ ngày 15/11/2018 đến ngày 10/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á

Nội dung chi tiết chương trình: Sáng Mắt Bắt Cá Vàng - Khỏe Tim Đón Tài Lộc

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 08 giờ 00 ngày 15/11/2018 đến 21 giờ 00 ngày 10/02/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: