Chương trình "Sản phẩm ưu việt cho gia đình Việt" của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Sản phẩm ưu việt cho gia đình Việt

Thời gian thực hiện khuyến mại: 25/4/2019-08/5/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hệ thống 16 siêu thị Big C tại 6 tỉnh/thành phố
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: