Chương trình "Samsung đón Tết - Gắn kết lộc vàng" của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà từ ngày 01/01/2019 đến ngày 28/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà
Nội dung chi tiết chương trình: Samsung đón Tết - Gắn kết lộc vàng
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 28/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tất cả các chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: