Chương trình "Sắm VinSmart vi vu VinFast" của Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim Từ ngày 18/01/2019 đến ngày 28/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
Nội dung chi tiết chương trình: SẮM VINSMART VI VU VINFAST
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 18/01/2019 đến ngày 28/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Các Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: