Chương trình "Sắm VinSmart vi vu VinFast" của Công ty Cổ phần Viễn thông di động Thông Minh Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 28/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Thông Minh
Nội dung chi tiết chương trình: Sắm VinSmart vi vu VinFast
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 28/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Cửa hàng của Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Thông Minh trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: