Chương trình "Rút thăm trúng thưởng Khỏe đẹp đón hè" của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và đầu tư Liên Á Châu

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và đầu tư Liên Á Châu

Nội dung chi tiết chương trình: Rút thăm trúng thưởng Khỏe đẹp đón hè

Thời gian thực hiện khuyến mại: 25/4/2019 - 04/6/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: