Chương trình rút thăm may mắn dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm Manulife có phí bảo hiểm dưới 100 triệu đông ừ 01/7/2019 - 30/9/2019

Tên thương nhân thực hiện: Chương trình rút thăm may mắn dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm Manulife có phí bảo hiểm dưới 100 triệu đông từ 01/7/2019 - 30/9/2019

Nội dung chi tiết chương trình: Rút thăm may mắn dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm Manulife có phí bảo hiểm dưới 100 triệu đông

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 01/7/2019 - 30/9/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại:Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: