Chương trình "Rực rỡ mùa lễ hội cùng thẻ quốc tế BIDV" của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 05/11/2018 đến ngày 31/3/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Rực rỡ mùa lễ hội cùng thẻ quốc tế BIDV

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 31/3/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: