Chương trình "Quảng bá sản phẩm nước mắm Nam Ngư được Ủ chượp và đóng chai tại Phú Quốc và Nam Ngư Nhãn Vàng" của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan từ ngày 13/11/2018 đến hết ngày 12/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Nội dung chi tiết chương trình: Quảng bá sản phẩm nước mắm Nam Ngư được Ủ chượp và đóng chai tại Phú Quốc và Nam Ngư Nhãn Vàng

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 13/11/2018 đến hết ngày 12/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: