Chương trình "Quà tặng may mắn Kia Morning" của Công ty TNHH Một thành viên Phân phối Ô tô Du lịch Chu Lai Trường Hải Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 31/3/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Một thành viên Phân phối Ô tô Du lịch Chu Lai Trường Hải
Nội dung chi tiết chương trình: Quà tặng may mắn Kia Morning
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 31/3/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Các Showroom/Đại lý Kia trên toàn quốc 
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files\PHP\v7.1\ext\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.

$_GET = [
    'tin-tuc' => 'chuong-trinh-qua-tang-may-man-kia-morning-cua-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-phan-phoi-o-to-du-lich-chu-lai-truong-hai-tu-ngay-25022019-den-ngay-3132019',
];