Chương trình "PHỤ NỮ LÀ SỐ 1" của Công ty TNHH iCare Benefits Việt Nam Từ ngày 15/03/2019 đến ngày 31/03/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH iCare Benefits Việt Nam
Nội dung chi tiết chương trình: PHỤ NỮ LÀ SỐ 1
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 15/03/2019 đến ngày 31/03/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Các cửa hàng iCare center tại các các doanh nghiệp có triển khai chương trình phúc lợi iCare (các doanh nghiệp đã kí công văn đồng ý triển khai chương trình phúc lợi iCare với công ty iCare Benefits) thuộc địa bàn Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Tiền Giang, Bến Tre, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Trà Vinh, Thanh Hóa, Thái Bình
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: