Chương trình "Oreo Play to Win (Nhắn tin trúng thưởng cùng Oreo)" của Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Từ 7:00 ngày 15/02/2019 đến 21:00 ngày 31/5/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Nội dung chi tiết chương trình: Oreo Play to win (Nhắn tin trúng thưởng cùng Oreo)
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 7:00 ngày 15/02/2019 đến 21:00 ngày 31/5/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: