Chương trình "Note 9 trao tay. Mừng ngày Nhà Giáo" của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà từ 01/11/2018 -30/11/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà

Nội dung chi tiết chương trình: Note 9 trao tay. Mừng ngày Nhà Giáo

Thời gian thực hiện khuyến mại: 01/11/2018 -30/11/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tất cả các chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc (chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại kèm theo)
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: