Chương trình "Nhận quà may mắn cùng snack KoiMucho" của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vũ Gia Khang (đăng ký thực hiện chương tình khuyến mại theo ủy quyền của Công ty TNHH Asatsu-DK Việt Nam, Công ty TNHH Koikeya Việt Nam)

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vũ Gia Khang (đăng ký thực hiện chương tình khuyến mại theo ủy quyền của Công ty TNHH Asatsu-DK Việt Nam, Công ty TNHH Koikeya Việt Nam)

Nội dung chi tiết chương trình: Nhận quà may mắn cùng snack KoiMucho

Thời gian thực hiện khuyến mại: 30/4/2019-31/12/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: