Chương trình "Ngàn lời cảm ơn 17 - Xuân như ý - Phú quý cả năm" của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa từ ngày 10/12/2018 đến ngày 12/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa

Nội dung chi tiết chương trình: Ngàn Lời Cảm Ơn 17 – Xuân như ý – Phú quý cả năm

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 12/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An, tỉnh Đồng Nai
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: