Chương trình "Ngàn lời cảm ơn 17 - Sinh nhật vàng - Ngàn ưu đãi" của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiên Nam Hòa từ ngày 20/11/2018 đến ngày 25/11/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa

Nội dung chi tiết chương trình: Ngàn Lời Cảm Ơn 17 - Sinh nhật Vàng - Ngàn ưu đãi

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 20/11/2018 đến ngày 25/11/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: