Chương trình "Mua SCG Super xi măng có cơ hội trúng ngay quà bạc tỷ" của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Mua SCG Super xi măng có cơ hội trúng ngay quà bạc tỷ

Thời gian thực hiện khuyến mại: 24/4/2019 - 31/12/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: