Chương trình "Mua Samsung Trúng sổ tiết kiệm 50 triệu đồng" của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 31/3/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà
Nội dung chi tiết chương trình: Mua Samsung Trúng sổ tiết kiệm 50 triệu đồng
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 31/3/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tất cả các chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: