Chương trình "Mua phụ kiện Pisen, trúng điện thoại Vsmart" của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà Từ ngày 07/4/2019 đến ngày 05/5/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà
Nội dung chi tiết chương trình: Mua phụ kiện Pisen, trúng điện thoại Vsmart
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 07/4/2019 đến ngày 05/5/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tất cả các chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: