Chương trình "Mùa hè sôi động cùng Bocalex năm 2019" của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 30/4/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Nội dung chi tiết chương trình: Mùa hè sôi động cùng Bocalex năm 2019
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 30/4/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: