Chương trình "Mua hàng dự thưởng" của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco từ ngày 10/11/2018 đến ngày 17/11/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Nội dung chi tiết chương trình: MUA HÀNG DỰ THƯỞNG

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 10/11/2018 đến ngày 17/11/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: