Chương trình "May mắn cùng Sapporo" của Công ty TNHH Sapporo Việt Nam từ ngày 16/11/2018 đến ngày 25/12/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: May mắn cùng Sapporo

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 25/12/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Hà Nội
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: