Chương trình "May Mắn cùng Dầu Gội/Xả Dây H&S, Pantene, Rejoice" của Công ty Cổ phần Dayone đăng ký thực hiện khuyến mại cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam từ ngày 15/12/2018 đến ngày 31/12/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: May Mắn cùng Dầu Gội/Xả Dây H&S, Pantene, Rejoice

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 31/12/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: