Chương trình "Mát lạnh mùa hè cùng Mitsubishi Heavy" của Công ty TNHH Hải Li - Chi nhánh Hà Nội Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 15/7/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Hải Li - Chi nhánh Hà Nội
Nội dung chi tiết chương trình: Mát lạnh mùa hè cùng Mitsubishi Heavy
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 15/7/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Khu vực miền Bắc 
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: