Chương trình "Lướt Vinsmart vi vu Vinfast" của Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel - Trung tâm Bán lẻ Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 28/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel - Trung tâm Bán lẻ
Nội dung chi tiết chương trình: Lướt Vinsmart vi vu Vinfast
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 28/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hệ thống bán lẻ Viettel trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: